KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Basimevi

GENEL BİLGİLER

GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZ:

-Üniversite idari ve akademik birimlerinin ihtiyacı olan her türlü matbu evrak basımını yapmak.

-Üniversiteye bağlı Fakülte, Yüksekokullarda öğretim sırasında kullanılan sınav evraklarının basımını yapmak.

-Üniversite Yönetim Kurulunca basılmasına karar verilen kitaplarının basımını yapmak.

-Üniversitenin tertip ettiği sosyal faaliyetlerin tanıtım ve ilanında kullanılmak üzere her türlü afiş, el ilanı ve davetiyelerin basımını gerçekleştirmek.