KSÜ Logo

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Basimevi

GENEL BİLGİLER

GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZ:

-Üniversite idari ve akademik birimlerinin ihtiyacı olan her türlü matbu evrak basımını yapmak.

-Üniversiteye bağlı Fakülte, Yüksekokullarda öğretim sırasında kullanılan sınav evraklarının basımını yapmak.

-Üniversite Yönetim Kurulunca basılmasına karar verilen kitaplarının basımını yapmak.

-Üniversitenin tertip ettiği sosyal faaliyetlerin tanıtım ve ilanında kullanılmak üzere her türlü afiş, el ilanı ve davetiyelerin basımını gerçekleştirmek.

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı